Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Ravintola Sumu (Y-tunnus 3239858-6)
Postiosoite: Snellmaninkatu 8, 53100 Lappeenranta
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 8, 53100 Lappeenranta
Sähköpostiosoite: [email protected]
Kotisivut: https://sumudining.fi/

TIETOSUOJAVASTAAVA

Samu Heino
samu.myynti(at)hotmail.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS, KERÄÄMINEN JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin, useampaan eri tarkoitukseen. Pääsäntöisesti henkilötietoja kerätään asiakkaan tai yhteistyökumppanin tunnistamista varten. 

Henkilötietoja voidaan kerätä, kun olet ollut yhteydessä Ravintola Sumuun (esim. puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen meidan kanavan tai kotisivujen kautta, yhteydenottolomakkeen tai kasvotusten nähtäessä). Tämä voi tapahtua myös vierailusi, esimerkiksi asioituasi Ravintola Sumun tiloissa, aikana/jälkeen.

Kyseisiä tietoja voidaan myös saada soveltuvien lakien sallimmassa laajudessa, esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelm tai Postin osoitetietojärjestelmä. Mahdollisuutena on myös muut tilanteet, jolloin Ravintola Sumulle on luovutettu henkilötietoja asiakkuus- ja/tai yhteistyökumppanuustunnistautumista varten. 

Henkilötietoja kerätään ja säilytetään, jotta Ravintola Sumu voi onnistuneesti tunnistaa asiakkaitaan ja/tai yhteistyökumppaneitaan, sekä kehittää kanssakäymisiä, palveluitaan, tuotteitaan, tai muuta liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä toimintojaan. Tämä käytäntö on käytössä myös esimerkiksi tilausten toimittamiseen ja lähettämiseen liittyen.

Sinun ei ole pakko luovuttaa Ravintola Sumulle henkilötietojasi tai vaihtoehtoisesti voit pyytää ettei tietoja säilytetä Ravintola Sumun tietokannoissa. Pyyntö toimitetaan joko a) kirjallisesti tai b) suullisesti ja kirjallisesti Ravintola Sumulle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietoja, joita Ravintola Sumu voi kerätä ja säilyttää ovat mm: yrityksen toiminimi, yrityksen y-tunnus, yrityksen posti-, sähköposti-, & toimiosoite, yrityksen laskutustiedot, asiahenkilön/asiakkaan koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotipaikka ja osoite. Myös muita henkilötietoja voidaan säilyttää, jos nämä koetaan edellä mainituin ehdoin tarpeelliseksi. 

EVÄSTEET

Ravintola Sumun kotisivuilla (https://sumudining.fi/) voidaan käyttää evästeitä. Eväste on käyttäjän päätelaitteelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla selailu Internet-sivuilla sujuu esimerkiksi käyttäjäystävällisemmin. Evästeiden avulla voidaan muun muassa tarjota parempi käyttö- ja palvelukokemus yrityksen kotisivuilla säilytettävien tekstitiedostojen avulla.

Evästeitä voidaan kerätä ja säilyttää moneen eri tarkoitukseen; välttämättömiin, toiminnallisiin ja markkinoillisiin. Tarkempiin luokitteluihin voi tutustua esimerkiksi Traficom-sivuilta. Evästeet eivät vahingoita henkilön päätelaitetta.

Ravintola Sumun kotisivujen vierailun käyttäjäystävällisyyden tehostamiseksi yritys käyttää evästeitä. Ravintola Sumun kotisivuilla evästeet ovat eritelty välttämättömiksi, toiminnallisiksi, ja markkinoinnillisiksi evästeiksi. Jos kotisivujen vierailija siirtyy kolmannen osapuolen alustalle, Ravintola Sumu ei ole vastuussa näiden evästeiden käyttöoikeuksien ilmoittamisesta.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Aikaisemmin mainitut henkilötiedot voidaan säilyttää Ravintola Sumun tietokannassa niin kauan kun Ravintola Sumu näkee sen tarpeelliseksi, jos lakimääritteisiä asetuksia tietojen säilytyksiin ei enää ole.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN ULKOPUOLISILLE

Ravintola Sumu voi mahdollisesti luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esimerkiksi viranomaisen näin vaatiessa sekä tilanteissa, joissa Ravintola Sumu kokee tietojen luovuttamisen välttämättömäksi, esimerkiksi väärinkäytön tutkimisessä tai turvallisuuden todentamisessa. Tietoja voidaan myös luovuttaa tai käsitellä yhdessä kolmannen osapuolen kanssa, esimerkiksi yhteistyökumppanin, jos onnistunut toimenpide sitä vaatii. Ohjeistamme kolmansia osapuolia käsittelemään henkilötietoja omien ehtojemme mukaisesti asianmukaisesti. 

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille sinun omalla suostumuksellasi.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMNEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Henkilötietoja ei jaeta Ravintola Sumun ulkopuolelle. Ravintola Sumu saattaa käyttää palvelua, jonka palvelun- tai ohjelmistontarjoajat voivat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

OMIEN TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Tietokannassa olevalla henkilöllä on aina oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Ole valmis todentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin tietojen jakamista kanssasi tehdään. 

OIKEUS TIETOJEN KORJAAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tässä tapauksessa toivomme sinulta a) kirjallista tai b) suullista ja kirjallista korjauspyyntöanomusta, jossa selvennetään tämän hetkinen, virheellinen, tieto ja miten korjata se todenpitäväksi.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Jos koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmkaista ja lainsäädäntöä seuraavaa, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun, digiajan valtiollisen sankarin, puoleen.

Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta:
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot